Dramatis personae

Dr Maria Molenda - prezes fundacji

Dr Maria Molenda - prezes fundacji

Studia magisterskie realizowała w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Sokrates-Erazmus studiowała we Francji na uniwersytecie w Orleanie. W trakcie studiów doktoranckich odbyła praktykę w Dziale Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie pod kierunkiem dr Beaty Biedrońskiej-Słotowej...

Mgr Maciej Walasek

Mgr Maciej Walasek

Absolwent specjalizacji językoznawczej filologii rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z zawodu - tłumacz. Uważa się sam za człowieka renesansu, humanistę w dawnym tego słowa znaczeniu, stale dąży do niczym nie ograniczonego poszerzania swoich horyzontów. Jego uwagę zajmują szczególnie badania nad językiem i przekładem...

Mgr Łukasz Połomski

Mgr Łukasz Połomski

Mgr Łukasz Połomski jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w katedrze historii XIX wieku.

Barbara Szewczyk

Barbara Szewczyk

Absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Wykształcona w realizacji filmów animowanych, z zamiłowaniem rozwija swoje umiejętności w filmie fabularnym, czasami łącząc obie techniki. Zajmuję się również fotografią, malarstwem, scenografią, kostiumami, rysuję storyboardy. Prowadzi wykłady i warsztaty z historii ubioru, podstaw realizacji filmu, XIX-wiecznego kostiumu teatralnego oraz animacji filmowej...

Mgr inż. Marek Molenda - Przewodniczący Rady Fundacji

Mgr inż. Marek Molenda - Przewodniczący Rady Fundacji

Marek Molenda jest przewodniczącym Rady Fundacji, zaangażowanym szczególnie w organizację programu "Labirynt Historii", a zwłaszcza wydarzeń artystycznych realizowanych w jego ramach...

dr Beata Biedronska-Słota

dr Beata Biedronska-Słota

historyk sztuki, kustosz dyplomowany, członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, do 2011 kierownik Działu Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie...