Spotkanie informacyjne dla nauczycieli

SĄDECKI SZTETL - MŁODZI AMBASADORZY TOLERANCJI

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla nauczycieli i osób zainteresowanych prezentujące program "Sądecki sztetl - Młodzi Ambasadorzy Tolerancji" w dn. 16.04.2015 w Hotelu Beskid w Nowym Sączu o godz. 18.00.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie prezentujące program edukacyjny „SĄDECKI SZTETL - MŁODZI AMBASADORZY TOLERANCJI” w dn. 16.04.2015 o godzinie 18.00 w restauracji Hotelu Beskid w Nowym Sączu przy ul. Limanowskiego 1.

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona dlatego prosimy o przesłanie zgłoszenia do dn. 14.04. na adres fundacja@nomina.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Na spotkaniu chcemy Państwu przedstawić unikatowy program edukacyjny skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „SĄDECKI SZTETL - MŁODZI AMBASADORZY TOLERANCJI”. Jest on poświęcony historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych dziejów społeczności żydowskiej. Celem programu jest wzmocnienie postaw tolerancji, poszanowania drugiego człowieka, otwartości na dialog i wiedzę. Dzięki programowi młodzi ludzie – Państwa uczniowie – zdobędą cenną wiedzę z zakresu historii, wezmą udział w ciekawym kursie, w ramach którego będą mieli okazję aktywnie i twórczo działać, rozwijając siebie i również pozytywnie wpływając na swoje środowisko. Liczba miejsc dla uczniów w projekcie jest ograniczona, a jego beneficjenci zostaną wyłonieni na podstawie ankiet zgłoszeniowych.

W czasie spotkania przedstawimy Państwu szczegółowy zakres programu, wręczymy także przydatne materiały edukacyjne.

Program jest realizowany przez Fundację Nomina Rosae z dotacji pozyskanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego  we współpracy z Polską Fundację Dzieci i Młodzieży finansowanego ze środków Mechanizmu  Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Naszymi partnerami są Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Co pozytywnego program przyniesie szkole?
W ramach promocji projektu w Państwa szkole może odbyć się unikatowa lekcja poświęcona historii lokalnej społeczności żydowskiej. W jej ramach poruszymy także zagadnienie tworzenia się stereotypów i uprzedzeń wobec innych.
Szkoła, która weźmie udział w projekcie dostanie po jego zakończeniu podręcznik edukacyjny oraz film poświęcony historii sądeckich Żydów i udziału jej uczniów w projekcie. Mamy nadzieję, że będzie on służył Państwu w edukowaniu przyszłych pokoleń.  

Zarys przebiegu programu:

Spotkanie prezentacyjne dla nauczycieli 16.04.2015. (Program: Przedstawienie projektu,
prezentacja i wręczenie materiałów edukacyjnych, dyskusja, poczęstunek)

Realizacja 8 lekcji w 8 wybranych placówkach edukacyjnych (termin: II połowa kwietnia-maj 2015)

Realizacja otwartych wykładów i warsztatów w terminie od 25-26 maja 2015 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów.

Wyłonienie grupy 20 uczniów, którzy wezmą udział w dalszej części projektu obejmującej wykłady, warsztaty, kursy, wycieczki, współtworzenie filmu, wystawy i wydarzeń kulturalnych.

Otwarte uroczyste spotkanie podsumowujące projekt (marzec 2016).

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje:
Jak szkoła może wziąć udział w projekcie?

W ramach programu możemy zaoferować realizację 8 lekcji dla 8 szkół. Na spotkaniu w dn. 16.04.2015 r. możliwe będzie wpisanie się na listę. Zgłoszenie przyjmiemy także mailowo na adres: fundacja@nomia.pl 
Następnie wybierzemy 8 placówek edukacyjnych, dla których zrealizowane zostaną lekcje. Lekcje odbędą się w II połowie kwietnia i w maju. Po lekcji wręczymy młodzieży ankietę, która znajdować się będzie także na stronie internetowej. Jej wypełnienie i złożenie w wymaganym terminie będzie deklaracją chęci udziału w projekcie. Na podstawie ankiet zgłoszeniowych wyłonimy grupę 20 osób, które zostaną zaproszone do udziału w dalszej części programu.
Dla wszystkich szkół, które zgłoszą się w odpowiednim terminie zostaną zorganizowane dwa otwarte wykłady wraz z warsztatami w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w dn. 25 i 26 maja.

Kontakt telefoniczny: 603062247, 660548844.