Wykłady

Współpracujący z nami naukowcy przygotowują wykłady, odczyty i prelekcje z dziedziny historii ubiorów, życia codziennego i obyczajów. Przygotowujemy także kompleksowe zajęcia, bądź cykle wykładów i zajęć w tej tematyce.

Napisz do nas fundacja@nomina.pl, tel. +48603062247