Wyjazd studyjny Tarnów - Leżajsk - Bełżec - Lublin - Warszawa

28 lipca grupa Młodych Ambasadorów Tolerancji wcześnie rano wyjechała spod nowosądeckiej Synagogi w dwudniową podróż śladami żydowskiej społeczności regionu i Małopolski. NAjpierw odwiedziliśmy Tarnów, po którym oprowadził nas i opowiedział o mieście p. Adam Bartosz, wieloletni dyrektor tarnowskiego Muzeum Okregowergo i znawca lokalnej historii.

Stmatąd pojechaliśmy do Leżajska, gdzie odwiedziliśmy dawny żydowski cmentarz oraz ohel leżajskiego cadyka – jednego z najsłynniejszych świętych mężów w żydowskiej historii Europy.

Nastepnym przystankiem na naszej trasie był Bełżec – muzeum-memoriał, powstały w miejscu dawnego obozu zagłady, do którego w trzech transportach wywieziono w sierpniu 1942 roku żydowskich mieszkańców Sądecczyzny po likwidacji nowosądeckiego getta. Naziści, likwidując obóz, postarali się zatrzeć wszelkie po nim ślady, jednak dzięki staraniom muzealników, w tym nieodżałowanego Roberta Kuwałka, udało się stworzyć niezwykły, poruszający pomnik setek tysięcy zamordowanych tu osób.

Po krótkim przystanku w Zamościu i noclegu w Lublinie, drugi dzień wyjazdu rozpoczeliśmy od wizyty w lubelskiej Bramie Grodzkiej, czyli Teatrze NN – niezwykłym miejscu, które dba w niezwykły sposób o zachowanie pamięci o żydowskiej społeczności miasta i regionu.

Ostatnim przystankiem w naszej podróży było Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, którego zwiedzanie pochłoneło nas na kilka godzin. Stała ekspozycja, która opowiada o niemal tysiącletniej historii współistnienia Polaków ze społecznością żydowską naszego kraju jest niezwykle rozbudowana i bogata. Potem czekał nas już tylko późny powrót do Nowego Sącza.

Wyjazd pozostawił w nas wiele informacji i wiedzy, ale także emocji i przemyśleń, które w przyszłości z pewnością zaowocują pogłębioną refleksją na temat tragicznych wydarzeń, które dotknęły żydowską społeczność naszego regionu.