Wesprzyj upamiętnienie w Krościenku nad Dunajcem!

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie projektu wzniesienia pomnika, a zarazem nagrobka ponad 200 żydowskich mieszkańców miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Idea takiego upamiętnienia narodziła się wśród aktywistów historycznego programu Sądecki Sztetl działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae.

Planujemy wznieść na żydowskim cmentarzu w Krościenku nad Dunajcem na południu Polski pomnik z granitu, na którym wyryte będzie ponad 200 nazwisk osób zamordowanych podczas Holokaustu. Będzie to możliwe dzięki zachowanej liście nazwisk prowadzonej w okresie wojny przez gminę i Judenrat, zawierającej listę osób zamordowanych do sierpnia 1942 r. oraz listę osób wysłanych do obozu w Bełżcu i do obozów pracy, która stanowi niezwykłą rzadkość. Umieszczenie na pomniku imion i nazwisk ofiar pozwoli nam wydobyć je z niepamięci i przywrócić tożsamość, którą mordercy chcieli im odebrać wraz z życiem.

Przekaz pomnika będzie wzmocniony także tym, że będzie on na Podhalu wyjątkowy; w regionie tym nie ma podobnego upamiętnienia, mimo że los podhalańskich Żydów był szczególnie dramatyczny. Sam cmentarz w Krościenku został ogołocony z nagrobków – do dziś przetrwały zaledwie dwie macewy.

Ludność żydowska osiedliła się w Krościenku n/Dunajcem w XVIII wieku, w latach 20. XX wieku stanowiła ponad 12 procent lokalnej populacji. Wybuch II wojny światowej przyniósł jej dramatyczne unicestwienie.

Koszty realizacji pomnika wraz z ogrodzeniem cmentarza i tablicą poświęconą Żydom z Krościenka wyniosą ok. 26 tys. PLN. O zgromadzenie tej sumy staramy się, zabiegając o wsparcie darczyńców i pozyskanie dotacji. Potrzeba upamiętnienia zapomnianych ofiar Krościenka na Podhalu i znaczenie pamięci o nich są dla nas niezwykle mocno odczuwalna. Wznosząc pomnik i umieszczając na nim ich nazwiska, damy świadectwo historii i upamiętnimy ludzi, którym odebrano ich istnienia, po których chciano unicestwić wszelki ślad.

Więcej szczegółów na temat akcji słowami Dariusza Popieli, członka polskiej reprezentacji olimpijskiej w kajakarstwie i koordynatora projektu na stronie internetwoej zbiórki w portalu Pomagam.pl: https://pomagam.pl/8eecrztf
Wpłaty można kierować również na konto 15 1050 1722 1000 0024 1204 4741 (ING Bank Śląski). Zachęcamy do wspierania akcji choćby najmniejszymi sumami, każda złotówka się liczy! Szczegóły i dyskusja na stronie wydarzenia w serwisie Facebook.

Wszystkim darczyńcom i sympatykom wspierającym akcję serdecznie dziękujemy!
Fundacja Nomina Rosae i aktywiści Sądeckiego Sztetlu