Warsztaty archiwistyczne

Kurs Młodych Ambasadorów otworzyły warsztaty z archiwistyki przygotowane i poprowadzone przez Łukasza Połomskiego. W ich ramach młodzież poznawała zasady funkcjonowania archiwów, uzyskała podstawową wiedzę na temat źródeł historycznych, a także przystąpiła do samodzielnego opracowywania akt szkolnych przedwojenych sądeckich uczniów wyznania mojżeszowego.

W pierwszej części warsztatów Młodzi Ambasadorzy poznawali księgi metrykalne i spisy ludności. O źródłach do historii Żydów w XIX i XX wieku opowiedział Łukasz Połomski, a nasz gość specjalny Artur Franczak, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu przedstawił symbolikę macew, które również są źródłem historycznym.

W drugiej części Młodzi Ambasadorzy Tolerancji poznali Zbiory Specjalne Biblioteki Sądeckiej. Dziękujemy Pani Iwonie Droździk za pasjonującą opowieść o zabytkowym księgozbiorze!
W Szkole Podstawowej nr 3 sfotografowaliśmy całą dokumentację z okresu galicyjskiego. Dziękujemy za życzliwość Panu Andrzejowi Haslingerowi, dyrektorowi szkoły.