Tydzień Pamięci i obchody rocznicy liwidacji nowosądeckiego getta

TYDZIEŃ PAMIĘCI i OBCHODY ROCZNICY LIKWIDACJI NOWOSĄDECKIEGO GETTA

Sierpień 1942 roku był miesiącem wyjątkowo tragicznym dla ludności żydowskiej terenu Sądecczyzny. Zapraszamy do uczestniczenia w organizowanych przez cały najbliższy tydzień uroczystościach upamiętniających ludzi zabitych w te tragiczne dni.

Niedziela, 16.08.2015, godz. 17:00, Stary Sącz
Spacer śladami żydowskich mieszkańców Starego Sącza. Początek przed Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Przewodnikiem będzie Łukasz Połomski.
(Strona wydarzenia na FB)

Poniedziałek, 17.08.2015 godz. 17:00, Stary Sącz
Upamiętnienie rocznicy likwidacji getta w Starym Sączu – zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod pomnikiem w dzielnicy Piaski

Środa, 19.08.2015, godz. 16:00, Gorlice
Zapalenie zniczy pod pomnikiem poświęconym Zagładzie Żydów gorlickich oraz spacer żydowskimi śladami Gorlic. Przewodnikiem będzie pan Tomasz Pruchnicki.
(Strona wydarzenia na FB)

Czwartek, 20.08.2015, godz. 17:00, Biała Niżna (Grybów)
Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod masowym grobem 360 grybowskich Żydów zamordowanych w Białej Niżnej. Kadisz odmówi rabin naczelny Krakowa Eliezer Gurary.
(Strona wydarzenia na FB)

W ramach wydarzeń upamiętniających likwidację getta w Nowym Sączu zapraszamy na:
Piątek, 21.08.2015, godz. 18:00, Dom Historii (ul. Pijarska 21)
Każda ofiara ma imię, promocja książki Ewy Koper

Sobota, 22.08.2015, godz. 18:30, Dom Historii (ul. Pijarska 21)
Żyć, jakby cudem było wszystko, spotkanie z Markusem Lustigiem i jego rodziną

Niedziela, 23.08.2015, godz. 19:30, (spotkanie pod Ratuszem)
Droga, o której nie zapomnę – o ostatniej drodze sądeckich Żydów opowiadać będą Artur Franczak i Łukasz Połomski.

Niedziela, 23.08.2015, godz. 20:15, plac 3 Maja
APEL PAMIĘCI na placu 3 Maja

Niedziela, 23.08.2015, godz. 21:00, Kościół Ewangelicko-Augsburski
PRÓBA, spektakl na motywach dramatu "Poczta" Rabindranatha Tagore'a
Teatr Nomina Rosae, reżyseria Jan Korwin Kochanowski


Wydarzenia artystyczne towarzyszące obchodom rocznicowym organizowane są jako część projektu Młodzi Ambasadorzy Tolerancji, organizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Organizatorami uroczystego upamiętnienia rocznicy są Sądecki Sztetl (Fundacja Nomina Rosae) i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu we współpracy z Domem Historii, Parafią Ewangelicko-Augsburską i Hotelem Beskid.

Na wszystkie wydarzenia rocznicowe wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!

Strona wydarzenia w serwisie Facebook.