Spacer po Gorlicach

19 sierprnia odbył się spacer śladami żydowskich mieszkańców Gorlic. Przewodnikiem Młodych Ambasadorów Tolerancji oraz innych uczestników, których zgromadził spacer był pan Tomasz Próchnicki, zajmujący się lokalną historią.

W spacerze wziął udział również pan Janusz Fugiel, zastępca burmistrza, który zabrał głos, podkreslając, jak ważna była rola żydowskiej społećzności w historii miasta. Wspólnie zapaliliśmy znicze pod postumentem upamiętniającym zagładę gorlickich Żydów, odwiedziliśmy żydowski cmentarz z ohelem cadyka, a także miejsce zbiorowej egzekucji ok. 700 żydowskich obywateli miasta w Lesie Garbacz.

Spacer był częścią tygodnia pamięci na Sądecczyźnie, w ramach którego odbyły się spotkania upamiętniające rocznice tragicznych wydarzeń związanych z rozpoczęciem przez Nazistów akcji likwidacji gett w regionie i związanych z tym masowych egzekucji.