Spacer po dzielnicy Piekło

20 września odbył się spacer po dzielnicy Nowego Sącza zwanej Piekłem. Jest to dzielnica, w której przed wojną mieszkało bardzo wielu Żydów.

Spacer śladami żydowskich mieszkańców Piekła poprowadził Łukasz Połomski.