Pierwsze lekcje pokazowe w szkołach - Grybów, Siołkowa, "SPLOT"

W minionym tygodniu odbyły sie pierwsze lekcje pokazowe, które w ramach programu "Młodzi Ambasadorzy Tolerancji" prowadzone sa w wybranych szkołach w Nowym Sączu i w regionie.

Rozpoczęliśmy lekcjami w Gimnazjach w Grybowie i w Siołkowej – 12 Maja 2015 – oraz lekcją w Zespole Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu – 15 Maja 2015.

Lekcje prowadzi mgr Łukasz Połomski, sadecki nauczyciel i historyk, zajmujący się historią Nowego Sącza doby autonomii galicyjskiej i okresu międzywojennego, historią i kulturą mniejszości niemieckiej, romskiej, a w szczególności żydowskiej. Jest on również pomysłodawcą i dyrektorem programu Sądecki Sztetl w ramach Fundacji Nomina Rosae oraz jednym z głównych pomysłodawców projektu "Młodzi Ambasadorzy Tolerancji".

Mamy nadzieję, że lekcje w wybranych szkołach zachęca młodzież do zgłoszenia swojego udziału w programie – nabór otwarty jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Nowego Sącza i okolicznych miejscowości. Szczegóły dotyczące programu i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie Fundacji w zakładce Edukacja/Młodzi Ambasadorzy Tolerancji

Plakaty zachęcające do wzięcia udziału w programie znalazły się już w wielu sądeckich szkołach.Plakaty zachęcające do wzięcia udziału w programie znalazły się już w wielu sądeckich szkołach.
Lekcja w GrybowieLekcja w Grybowie
Lekcja w Lekcja w "SPLOT"
Lekcja w SiołkowejLekcja w Siołkowej
ćwiczenie dotyczące stereotypowego myślenia.ćwiczenie dotyczące stereotypowego myślenia.
Mgr Łukasz Połomski – prowadzącyMgr Łukasz Połomski – prowadzący