Moda folkowa w Krynicy

Pokaz ubiorów z naszej pracowni inspirowanych motywami zaczerpiętymi ze strojów ludowych Lachów Sądeckich, Pogórzan i Łemków był jednym z elementów programu otwierającego sezon turystyczny w Małopolsce. Wydarzenie zorganizowała Małopolska Organizacja Turystyczna. Fot. Sylwester Adamczyk.