Mgr Łukasz Połomski

Mgr Łukasz Połomski jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w katedrze historii XIX wieku. Z zawodu nauczyciel. Jest autorem kilku artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Współpracuje z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w organizacji konferencji edukacyjnych i naukowych. Zajmuje się historią Nowego Sącza doby autonomii galicyjskiej i okresu międzywojennego, historią i kulturą mniejszości niemieckiej, romskiej i w szczególności żydowskiej.  Od kilku lat organizuje wycieczki szlakiem żydowskim po Nowym Sączu.