Mgr inż. Marek Molenda - Przewodniczący Rady Fundacji

Mgr inż Marek Molenda - Przewodniczący Rady Fundacji.Właściciel Firmy od 30 lat zajmującej się wykonawstwem systemów sygnalizacji włamania i pożaru, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, inteligentnego budynku, elektrowni słonecznych.  www.molenda.pl

Ukończył organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kurs dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury. Jego Firma zabezpieczała m.in. Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu, Klasztor Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, zabytkowe kościółki drewniane w Dąbrówce (dzielnica  Nowego Sącza), w Powroźniku k.Krynicy, a także Opatctwo OO. Cystersów w Szczyrzycu oraz obiekty zabytkowe w Skansenie w Nowym Sączu.

Posiada nadany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM tytuł honorowy Pioniera rozwoju technicznej ochrony mienia wybitnie zasłużonego dla ruchu społeczno-zawodowego w Polsce w latach 1980-2000.

Pasjonat historii i muzyki. Intensywnie wspiera oraz uczestniczy we wszelkich działaniach Fundacji.