Labiryntowy konkurs rozstrzygnięty

Konkurs pn. "Rodzina 1914-1918" ogłoszony w ramach tegorocznej edycji Labiryntu Historii zostal rozstrzygnięty, a nagrody wręczyliśmy 4 laureatów 18 listopada w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.

W ramach konkursu literackiego pn. "Rodzina 1914-1918" kierowanego przede wszystkim do młodzieży przygotować należało pracę literacką w formie eseju, wywiadu, fabularyzowanego opowiadania, lub in., której przewodnim tematem miała być "Rodzina wobec wojny", a której treść dotyczyć miała przeżyć wojennych okresu I wojny swiatowej osobiście doświadczonych lub zrelacjonowanych przez członka rodziny autora pracy.

W tegorocznym Labiryntowym konkursie I nagrodę otrzymała Monika Stachoń z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, autorka pracy: „Dosyć krwi polskiej wsiąknęło w te pola – złoty róg zagrał pobudkę!” WITOLD BARBACKI – ukochany syn
i brat w boju za wolność i lud. II nagrodę Komisja przyznała Ewelinie Migacz z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, za pracę „Pomiędzy frontem a domem. Rodzina wobec wojny 1914-1918”, zaś III nagrodę Karolinie Kowalczyk z Zespołu Szkół w Trzetrzewinie – Gimnazjum im. Michała Gałązki, autorce pracy: „Wspomnienia po Albinie Kacu”. Wyróżnienie otrzymała Sylwia Czech z Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, za pracę „Będzie jutro”.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplom oraz nagrody książkowe ufundowaną przez Fundacje Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej dzięki dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach programu Mecenat Małopolski.

 

Głównymi celami Konkursu było zgodnie z założeniami tegorocznego LABIRYNTU
skłonienie młodzieży do refleksji nad wpływem wojen na losy rodzin i na relacje
międzyludzkie, nad tożsamością doświadczeń wojny przeżytych przez zupełnie
różne osoby oraz zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie w dzisiejszym świecie
mają działania dążące do rozwijania i utrzymywania kultury pokoju