Labirynt Historii XII edycja

W dniach od 19 do 26 X zapraszamy do Nowego Sącza na unikatowy program edukacyjny "Labirynt Historii". Tegoroczna XII edycja pt. "Pomiędzy posłuszeństwem a poszukiwaniem. Z historii religii" zainspirowana została 500-leciem reformacji.

Labirynt Historii to unikatowy program kulturalno-edukacyjny poświęcony historii, realizowany już od 12 lat w Nowym Sączu. Jego celem jest pogłębianie wiedzy oraz wspieranie rozwoju młodych ludzi jako samodzielnie myślących, aktywnych obywateli. Co roku „Labirynt” porusza inne, ciekawe i dające do myślenia zagadnienie historyczne. Jego formuła pozwala młodzieży spotkać się z wybitnymi przedstawicielami nauk humanistycznych w ramach wykładów, paneli dyskusyjnych czy wspólnej konferencji naukowców, nauczycieli i uczniów. Program zarówno daje możliwość wziąć udział w działaniach naukowych, a także w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, jak i pozwala młodzieży na aktywne uczestnictwo i współtworzenie wybranych punktów programu.

Planowana na 2017 rok 12. edycja programu – zainspirowana okrągłą, 500. rocznicą reformacji – skupi się na historii różnych religii w aspekcie związanym z podejmowanymi w ciągu stuleci rozmaitymi reformami (m.in. reformą Echnatona w Egipcie, przyczynami XVI-wiecznej reformacji w Europie, narodzinami chrześcijaństwa w kontekście judaizmu, a także współcześnie podejmowanym zagadnieniem reformowania islamu). W ramach programu odbędą się wykłady i panel dyskusyjny, a także wspólna konferencja popularnonaukowa dla naukowców, nauczycieli i uczniów. Naszymi gośćmi będą m.in. prof. dr hab. Wojciech Gajewski z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzy Ciecieląg z Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Piotr Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Patrycja Sasnal i mgr Łukasz Połomski z Fundacji Nomina Rosae.

Zgodnie z tradycją "Labiryntu Historii" w ramach programu odbędą się także działania artystyczne. W ramach tegorocznej edycji przewidziany jest spektakl Teatru Nomina Rosae zainspirowany historią Doktora Fausta.

Programowi towarzyszyć będzie również wystawa dotycząca nowosądeckiej społeczności ewangelickiej.

__________________________________________________________________________________________________

P R O G R A M

 

  • 19.10.2017 /CZWARTEK/

 

godz. 11.30-12.30

Kościół Ewangelicko-Augsburski – Parafia Przemienienia Pańskiego, ul. Pijarska 21

spotkanie: LUTERANIE W NOWYM SĄCZU – PONAD 200 LAT OBECNOŚCI W MIEŚCIE

(wykład, projekcja filmu, zwiedzanie kościoła i krypty, wystawa)

prowadzenie: ks. Dariusz CHWASTEK

 

godz. 18.00

Dom Historii, ul. Pijarska 21

wernisaż wystawy: LUTERANIE W NOWYM SĄCZU – Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA I PARAFIAN

 

  • 20.10.2017 /PIĄTEK/

 

godz. 19.00

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy 

spektakl: FAUST I MAŁGORZATA

Teatr NOMINA ROSAE

 

  • 21-22.10.2017 /SOBOTA-NIEDZIELA/

 

godz. 11.00-15.30

Dom Historii, ul. Pijarska 21

weekendowe zwiedzanie wystawy:

LUTERANIE W NOWYM SĄCZU – Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA I PARAFIAN

 

  • 23.10.2017 /PONIEDZIAŁEK/

 

godz. 9.45-10.45

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

wykład: RELIGIJNE NIEPOKOJE ŚREDNIOWIECZA – HEREZJE CZY PRÓBY REFORM?

dr Piotr CZARNECKI (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

 

godz. 11.00-12.00

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

wykład: FANATYZM RELIGIJNY A KONCEPCJA NOWEGO TERRORYZMU

mgr Artur DUBIEL (Europejski Instytut Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)

 

godz. 12.15-13.15

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

wykład: CZY ISLAM WYMAGA REFORMACJI?

dr Patrycja SASNAL (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa)

 

  • 24.10.2017 /WTOREK/

 

godz. 9.00-10.00

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

wykład: REFORMACJA 1517

dr Roman PRACKI (Parafia Ewangelicko-Augsburska, Kraków)

 

godz. 10.15-11.15

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

wykład: CHRZEŚCIJAŃSTWO JAKO PRÓBA REFORMY JUDAIZMU?

prof. dr hab. Jerzy CIECIELĄG (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

 

godz. 11.30-12.30

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

panel dyskusyjny: JAKIEJ RELIGII POTRZEBUJE CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY?

prof. dr hab. Jerzy CIECIELĄG (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

dr Roman PRACKI (Parafia Ewangelicko-Augsburska, Kraków)

mgr Arkadiusz HERZBERG (Archiwum Narodowe w Krakowie – oddział w Nowym Sączu)

 

  • 24.10.2017 /ŚRODA/

 

godz. 9.00-14.30

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

Pomiędzy posłuszeństwem a poszukiwaniem. Z Historii religii

wspólna konferencja uczniów, nauczycieli i naukowców

PANELE:

I: CZY W XXI WIEKU POTRZEBUJEMY RELIGII?

II: POBYT NA ZIEMI TO TYLKO PRZYSTANEK DO NIEBA?

III: WIARA NA SĄDECCZYŹNIE

 

  • 26.10.2017 /CZWARTEK/

 

godz. 8.30-9.30

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

wykład: PROTESTANCI NA SĄDECCZYŹNIE – 5 WIEKÓW HISTORII

mgr Łukasz POŁOMSKI (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)

 

godz. 9.45-10.45

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

wykład: REFORMA ECHNATONA

dr Wiesław BATOR (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

25.10.2017 /środa/, godz. 9.00-14.30

MCK SOKÓŁ, sala im. R. Sichrawy

 

 

9.00-9:15         otwarcie Konferencji

 

Panel I:        

CZY W XXI WIEKU POTRZEBUJEMY RELIGII?

 

9.15-9:35           Jakiej wiary potrzebujemy we współczesnym świecie?

pastor dziekan Jacek Orłowski

 

9.35-9:55           Konsumpcjonizm – nowa religia

mgr Anna Świątek (Akademia Sztuk Pięknych, Łódź)

 

9.55-10:15         Przemoc w religiach – co nam mówią statystyki i media

mgr Maciej Walasek (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)

 

10:15-10:35      Czy Bóg umarł? Zagadnienie religii we współczesnej filozofii

Jakub Rundstuk (I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza, Nowy Sącz)

 

Panel II:

POBYT NA ZIEMI TO TYLKO PRZYSTANEK DO NIEBA?

 

10:35-10:55      Kult świętych orędowników

mgr Jacek Tomasik (I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza, Nowy Sącz)

 

10:55-11:15      Znani luteranie w historii Polski

Piotr Majoch (I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza, Nowy Sącz)

 

11:15-11:35      Religijność rycerstwa średniowiecznego

dr Sławomir Wróblewski (Akademickie Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego, Nowy Sącz)

 

11:35-11:55      Husyci w Europie

Filip Malczak, Jakub Repel (Akademickie Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego, Nowy Sącz)

 

11:55-12:15      Kontrreformacja na ziemiach polskich

Jadwiga Szlag (I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza, Nowy Sącz)

 

12:15-12:30   przerwa

 

Panel III:

WIARA NA SĄDECCZYŹNIE

 

12:30-12:50      Ewangelicy na Ziemi Sądeckiej

Aneta Łękawska, Zuzanna Nowyk (Gimnazjum SPLOT, Nowy Sącz)

 

12.50-13.10      Arianie na Sądecczyźnie

mgr Łukasz Połomski (SPLOT, Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)

 

13:10-13:30      Parafia ewangelicko-augsburska w Nowym Sącz wczoraj i dziś

ks. Dariusz Chwastek (Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego,

Nowy Sącz)

 

13:30-13:50      Manifestacja pobożności Lubomirskich poprzez magnacki mecenat artystyczny

Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz)

 

13:50-14:10      Franciszkanizm i jego wpływ na kulturę religijną Sądecczyzny

dr Robert Ślusarek (Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz)

 

14:10-14:30      Jezuici w Polsce i na Sądecczyźnie

mgr Jakub Bulzak (I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza, Nowy Sącz)

Zakończenie konferencji.

Labirynt Historii uzyskał dofinansowanie Województwa Małopolskiego i Miasta Nowego Sącza.

Organizatorzy: Fundacja Nomina Rosae, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Nowym Saczu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.