"Kobiety jako ofiary Holokaustu". Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Fundacja Nomina Rosae, Sądecki Sztetl i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu serdecznie zapraszają 27 stycznia, w środę, w Międzynarodowy Dzien Pamięci o Ofiarach Holokaustu na godz. 17.00 do Domu Historii przy ul. Pijarskiej 21 na spotkanie "Kobiety jako ofiary Holokaustu".
 
Podczas spotkania odbędzie się m.in. dyskusja z udziąłem doktor Martyny Grądzkiej z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Wydarzenie organizowane jest jako część projektu Młodzi Ambasadorzy Tolerancji, organizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Martyna Grądzka (ur. 1986) historyk, judaistka i edukatorka. Absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Referatu Badań Naukowych Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych ze społecznością żydowską na terenie Polski. Prowadzi badania na temat Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady Żydów krakowskich. W Katedrze Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pod kierunkiem prof. Jacka Chrobaczyńskiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wojennych losów kobiet żydowskich, przebywających w okupowanym Krakowie. Autorka tekstów publicystycznych i naukowych dotyczących m.in. getta krakowskiego, obozu Płaszów, procesu komendanta obozu Płaszów – Amona Götha. Uczestniczka konferencji naukowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, dotyczących relacji polsko-żydowskich i nauczania o Holokauście i Antysemityzmie.