Karty zgłoszeniowe na wykłady i warsztaty w MCK SOKÓŁ

Tu znajdziecie Państwo gotowe do pobrania dwie karty zgłoszeniowe – na wykłady wprowadzające w tematykę, którą zajmować będą się Młodzi Ambasadorzy Tolerancji oraz na powiązane z nimi warsztaty.

Wykłady odbywać się będą w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ przy ul. Długosza 3 w Nowym Sączu

25 maja 2015 (poniedziałek)
w godzinach 10.00-12.00 w sali Multimedialnej
odbędzie się wykład pt.
Kim właściwie są Żydzi
prowadzony przez Michała Majewskiego i Magdalenę Prokopowicz z Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN" w Warszawie

w godzinach 12.15-14.15 na Sali Sichrawy
odbędą się warsztaty do wykładu
prowadzone przez Michała Majewskiego i Madalenę Prokopowicz

 

Michał Majewski, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego,  doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletni współpracownik instytucji kultury i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją z zakresu międzykulturowości i historii Żydów polskich. Pracownik Muzeum Historii Żydów Polskich, 0kurator galerii międzywojennej wystawy stałej Muzeum POLIN oraz koordynator Centrum Informacyjnego Muzeum POLIN działającego w ramach Działu Informacji i Projektów Naukowych.

Główne zainteresowania badawcze: historia społeczna i gospodarcza Żydów w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji tej historii we współczesnym społeczeństwie.

Magdalena Prokopowicz, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, studentka studiów doktoranckich o kierunku historia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wieloletnia pracowniczka i współpracowniczka działów wydawniczych instytucji kultury związanych z historią i kulturą Żydów w Polsce. Obecnie pracownica Działu Informacji i Projektów Naukowych Muzeum Historii Żydów Polskich. Redaktor tekstów naukowych i redaktor prowadzący.

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: historia Żydów w Polsce po 1945 r., w szczególności pamięć o Żydach w świadomości społeczeństwa polskiego po 1989 r.


26 maja 2015 (wtorek)
w godzinach 10.00-12.00 w sali Multimedialnej
obędzie się wykład pt.
Żyć razem, czy żyć obok? Specyfika relacji między grupami narodowymi, wyznaniowymi
prowadzony przez dr. hab. Dariusza Niedźwiedzkiego z Instytutu Europeistyki UJ

w godzinach 12.15-14.15 na Sali Sichrawy
odbędą się warsztaty do wykładu
prowadzonę przez dr Kingę Gajdę i mgr Ewelinę Malik (Instytut Europeistyki UJ)

Liczba osób mogących brać udział w warsztatach jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane będa do dnia 20 maja 2015 r. Wypełnione karty zgłoszenia należy przed upływem ww. terminu dostarczyć do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu osobiście (pokój numer 228), e-mailem (na adres m.mikulska@mcksokol.pl) lub faxem (na nr 18 448 26 11).

 

PLIKI DO POBRANIA:

– KARTA ZGŁOSZENIOWA NA WYKŁADY
– KARTA ZGŁOSZENIOWA NA WARSZTATY