Kadisz w Białej Niżnej

20 sierpnia, w 73. rocznicę likwidacji grybowskiego getta spotkaliśmy się w Białej Niżnej, gdzie tego dnia 1942 roku dokonano masowej egzekucji 360 osób, które uznano za niezdolne do przebycia pieszo drogi do Nowego Sącza, do getta.

Uroczysty Kadisz za żydowskich mieszkańców przedwojennego Grybowa odmówił Naczelny Rabin Krakowa – Eliezer Gurary. Na uroczystości byli obecni również Przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie, Tadeusz Jakubowicz, Burmistrz Grybowa, Piotr Fyda, Wójt Gminy Grybów, Piotr Krok, członkowie krakowskiej gminy żydowskiej a także ponad 50 osób z Grybowa, Nowego Sącza i innych miast, którzy razem z nami przybyli, by uczcić pamięć pomordowanych – w tym również nasi Ambasadorzy.

Spacer był częścią tygodnia pamięci na Sądecczyźnie, w ramach którego odbyły się spotkania upamiętniające rocznice tragicznych wydarzeń związanych z rozpoczęciem przez Nazistów akcji likwidacji gett w regionie i związanych z tym masowych egzekucji.