Jagiellońskie szuby

Jagiellońskie szuby. Opowieść o najcenniejszych ubiorach królewskich od Władysława Jagiełły do Zygmunta Augusta. Wykład dr Marii Molendy zrealizowany 19.12.2012 r. na Zamku Królewski w Warszawie. W tym dniu odbyło się także przeprowadzone przez dr M.Molendę seminarium dla nauczycieli pt. "Splendor dworu. Ubiory Jagiellonów w XV i XVI wieku"   Wykłady w ramach wydarzeń wokół wystawy Europa Jagellonica 1386-1572