Ipsa felix ancilla Christi

Ipsa felix ancilla Christi. Misterium o księżnej krakowskiej Kunegundze, Stary Sącz, 7 lipca 2012, dziedziniec klasztoru SS. Klarysek. W spektaklu wzięło udział ponad 30 osób, w tym gościnnie grupa Ułus, a wspaniałą muzykę średniowieczną przygotowali i wykonali muzycy z zespołu Ars Cantus z Wrocławia.

Wystąpili m.in. Justyna Stasik (Św. Kinga), Rawał Pawłowski (książę Bolesław Wstydliwy), Jan Korwin Kochanowski (mnich franciszkański), Katarzyna Borstyn, Katarzyna Sanocka, Anna Krajewska, Sebastian Dziadzio, Maciej Walasek (dworzanie), Józef Więcławek (Lucyfer), Radosław Zaleski (książę Bolesław Śmiały, złotnik).

 

Zaślubiny Kingi i Bolesława Wstydliwego.Zaślubiny Kingi i Bolesława Wstydliwego.
Św. Kinga jako opiekunka ubogich.Św. Kinga jako opiekunka ubogich.