I spotkanie Instytutu Badań nad Ubiorem Polskim

W poniedziałek 17.02.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie Instytutu Badań nad Ubiorem Polskim. Spotkaliśmy się w miłym gronie miłośników historii ubiorów w siedzibie SHS w Krakowie. Pierwszy wykład pt. Malarze teatru - kostium w operze i balecie polskim XX w.wygłosiła mgr Katarzyna Sanocka - absolwentka Instytutu Historii Sztuki UJ.