Historia pewnej kobiety... Konkurs w Labiryncie!

"Historia pewnej kobiety..." to konkurs organizowany jako część tegorocznej edycji Labiryntu Historii i skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Nowego Sącza i powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limansowskiego.. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować filmową pracę konkursową – film dokumentalny, fabularny, animowany, wideoklip, etiudę filmową etc. – kóty opowiadał będzie o wybranej kobiecej postaci historycznej. Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 09 grudnia, a zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 zł!

Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi należy nadsyłać na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem "Konkurs. Labirynt Historii"

Szczegółowy regulamin w formacie PDF
Karta zgłoszeniowa