Grant od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Jest nam ogromnie przyjemnie poinformować, że Fundacja otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Środki pomogą nam stworzyć pomnik na żydowskim cmentarzu w Krościenku nad Dunajcem

Założeniem projektu jest upamiętnienie żydowskiej społeczności Krościenka nad Dunajcem na Podhalu poprzez stworzenie i umieszczenie na cmentarzu w tej miejscowości pomnika pamięci oraz tablicy informacyjnej dotyczącej krościeńskiej społeczności żydowskiej, cmentarza i historii Zagłady krościeńskich Żydów. Na pomniku w kształcie pękniętej macewy z gwiazdą Dawida umieszczonych zostanie ok. 260 nazwisk i imion ofiar Holokaustu – dzięki odkrytej zachowanej liście z nazwiskami dawnych żydowskich mieszkańców Krościenka. Pomnik ma szczególne znaczenie, ponieważ na cmentarzu w Krościenku przetrwała tylko jedna stojąca macewa.

Ostatni Żydzi z Krościenka zostali zamordowani lub wypędzeni do Nowego Targu 28 sierpnia 1942 roku. Część z nich została zamordowana później na cmentarzu nowotarskim, ale zdecydowana większość została deportowana do Bełżca 30 sierpnia 1942 roku.

Cały cmentarz jest miejscem zaniedbanym i przez wiele lat niemal zapomnianym, w związku z czym poza pomnikiem zaplanowano także szereg działań związanych z uporządkowaniem cmentarza, obejmujących m.in.: prace porządkowe, odnowienie ogrodzenia dla dodatkowego zabezpieczenia terenu, gdyż istniejący płot jest w stanie niemal całkowitej dewastacji oraz prace remontowe drogi dojazdowej do nekropolii.

Odsłonięcie pomnika zaplanowane jest na 17 czerwca 2018 roku.

Cały czas trwa zbiórka mająca na celu pozyskanie dodatkowych środków na zrealizowanie tego projektu. Wszystkich Państwa zachęcamy, by pomóc nam osiągnąć zaplanowane cele!

Więcej szczegółów na temat akcji słowami Dariusza Popieli, członka polskiej reprezentacji olimpijskiej w kajakarstwie i koordynatora projektu na stronie internetwoej zbiórki w portalu Pomagam.pl: https://pomagam.pl/8eecrztf
Wpłaty można kierować również na konto 15 1050 1722 1000 0024 1204 4741 (ING Bank Śląski). Zachęcamy do wspierania akcji choćby najmniejszymi sumami, każda złotówka się liczy! Szczegóły i dyskusja na stronie wydarzenia w serwisie Facebook.