Gala zakończenia projektu Młodzi Ambasadorzy Tolerancji

28 kwietnia 2016 roku spotkaliśmy się w sali nowosądeckiego Ratusza, by zamknąć i podsumować projekt "Sądecki Sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji", wręczyć Młodym Ambasadorom zaswiadczenia ukończenia kursu odbywającego się w projekcie, a także by zaprezentować film i książkę, które powstały w jego trakcie.

Jeszcze przed wybiciem 10 godziny sala zapełniła się po brzegi – frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Bardzo miło było nam przemawiać przed ponad 160-osobowym audytorium składającym się głównie z młodych ludzi, rówieśników, kolegów i koleżanki uczestników naszego programu.

Po krótkim przywitaniu i podziękowaniach złożonych pod adresem gospodarzy (prezydent Nowego Sącza, Ryszard Nowak zgodził się użyczyć nam salę ratuszową na nasza galę), a także naszych partnerów w projekcie, grantodawców oraz osób, które pomogły nam w realizacji, pozwoliliśmy sobie jeszcze przybliżyć krótko działalność naszej Fundacji, a także opowiedzieć o przebiegu projektu "Sądecki Sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji” (o kolejnych działaniach można przeczytać w zakładce Edukacja/Młodzi Ambasadorzy Tolerancji).

Potem nastąpiły uroczyste gratulacje i wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu młodzieży, która razem z nami przez ten ostatni rok uczyła się, odkrywała historię i współczesność oraz przeżywała niezwykłą przygode, do której ja zaprosiliśmy.

Następnie odbył się premierowy pokaz filmu "Śladami Ahaswerusa" (reż. B.Szewczyk), który dokumentuje przebieg projektu, ukazuje Młodych Ambasadorów podczas zwiedzania miejscowości ważnych dla historii i kultury polskich Żydów (m.in. Tarnów, Leżajsk, Lublin), a także w miejscach martyrologii (Bełżec, obóz zagłady Auschwitz-Birkenau), ale także prezentuje refleksje i uczucia młodych ludzi związane z projektem i jego tematyką

Po filmie przyszła kolej na prezentację książki "Pamiętając dla Przyszłości. Historia Żydów na Sądecczyzźnie. Konteksty, nawiązania, refleksje". Wydawnictwo to powstało w ramach naszego projektu i zawiera m.in. artykuły Łukasza Połomskiego na temat Żydów na Sądecczyźnie oraz wielokulturowej ziemi sądeckiej, artykuł Alicji Bartuś na temat mowy nienawiści, Marii Molendy poświęcony historii Żydów w Polsce, a także biogramy Żydów z Nowego Sącza, które w większości przygotowane zostały przez Młodych Ambasadorów. Artykułom towarzyszą fotografie ze zbiorów Yad Vashem oraz Archiwum Narodowego w Krakowie, oddział w Nowym Sączu i z kolekcji prywatnych. Zdjęcia przywołują ludzi z przedwojennego Sącza, część zaś pochodzi z okresu wojny (m.in. zdjęcia z nowosądeckiego getta).Każda osoba obecna na gali mogła otrzymać bezpłatny egzemplarz książki.

Na koniec pozostało już tylko zaprosić zebranych do skromnego poczestunku oraz ustawić się z grupą naszych Młodych Ambasadorów do ostatniego wspólnego pamiętkowego zdjęcia.

Chociaż gala zamknięcia projektu jest już za nami, mamy nadzieję, że nie jest to koniec, a przeciwnie – początek długiej i owocnej znajomości, przyjaźni i współpracy. Chcelibyśmy, żeby zasiane przez nas w programie ziarno rosło w młodych ludziach i w przyszłości wydało dobre owoce, przynosząc pozytywną zmianę, niosąc dalej idee towarzyszące projektowi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć poniżej:Projekt był realizowany i sfinansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.