Gala Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu

W dniu 5 marca (niedziela) o g. 17.00 w Hotelu Beskid statuetkę Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu odbierze Pan Władysław Żaroffe.

Władysław Żaroffe to niezwykła postać. Sądeczanin, rocznik 1922, jest prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat historii Nowego Sącza. Wychowywał się w wielokulturowym mieście. W 1940 r. mieszkał u niego Jan Karski, zaś rodzina Żaroffe odegrała kluczową rolę w jego misji na Sądecczyźnie. Pan Władysław, jako żołnierz AK, współpracował ze Zbigniewem Rysiem, znanym sądeckim kurierem. Był także świadkiem likwidacji sądeckiego getta, a po wojnie dzięki jego zaangażowaniu i pracy wykonano pierwsze plany getta.

W czasie gali laudację i pełny życiorys Pana Żaroffe przedstawi Łukasz Połomski.


Tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu jest przyznawany na Sądecczyźnie osobom i instytucjom zaangażowanym w dialog międzyreligijny oraz zasłużonym w dbaniu o dziedzictwo historyczne mniejszości narodowych. Specjalna statuetka przyznawana jest przez Sądecki Sztetl, program historyczny Fundacji Nomina Rosae. Do tej pory w ten sposób wyróżniono: Markusa Lustiga (2015 r.), Annę Grygiel-Huyryn, Kazimierę i Józefa Jaroszów (2016 r.) oraz Mońka Goldfingera (2016 r.). Gala wręczenia statuetki odbywa się w Europejskim Dniu Pamięci Sprawiedliwych, bowiem takimi osobami są nasi Bohaterowie.

WSTĘP WOLNY!