Dzień Sprawiedliwych - gala wręczania tytułu Honorowego Ambasadora Sądeckiego sztetlu

DZIEŃ SPRAWIEDLIWYCH – Gala wręczenia tytułu Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu

"Kto ratuje jedno życie, to tak jakby cały świat ratował" - te piękne słowa są wyryte na medalach przyznawanych osobom, które w czasie wojny ratowały Żydów. Dziś ludzie, którzy zabiegają o zachowanie pamięci o sądeckich Żydach również ratują świat. Dzięki nim istnieje w naszej świadomości przedwojenny sztetl.
Dzień Pamięci o Sprawiedliwych w Nowym Sączu z inicjatywy Łukasza Połomskiego i Dariusza Popieli, był okazją do wręczenia kolejnych tytułów Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu. Sądecki sztetl uhonorował Panią Annę Gygiel - Huryn (uratowaną od Zagłady, osobę która od lat współtworzy Sądecki Sztel) oraz Państwa Kazimierę i Józefa Jaroszów (ich rodzina uratowała w czasie wojny czternaścioro osób z rodzin żydowskich, wśród nich maleńką wówczas Paną Anię. Dziś pp. Jaroszowie sptykają się młodymi dając niezwykłe świadectwo pamięci). Łukasz Połomski przybliżył ich sylwetki oraz wręczył piękne szklane statuetki ufundowane przez pana Dariusza Popielę. Po tych uroczystych i wzruszających chwilach goście mieli okazję do zadawania pytań i rozmowy z bohaterami wieczoru, co pnownie dało okazję do wzruszeń, łez i uśmiechu.

Fot. R. BobrowskiFot. R. Bobrowski
Fot. R.BobrowskiFot. R.Bobrowski
Fot. R. BobrowskiFot. R. Bobrowski