Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku będzie obchodzony w Nowym Sączu po raz drugi. Wyjątkową okazją do refleksji nad Zagładą jest dodatkowo przypadająca tego dnia 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau. Fundacja Nomina Rosae w ramach programu "Sądecki Sztetl" chce opowiedzieć o tym strasznym czasie ze szczególnej, bolesnej perspektywy – perspektywy dziecka.

Pragniemy tego dnia oddać hołd mieszkańcom Polski i naszego miasta pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli w latach 1939 – 1945. We wtorek 27 stycznia zapraszamy do MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, gdzie w sali im. Sichrawy odbędą się wydarzenia związane z tym dniem.

O godzinie 9.30 zapraszamy młodzież sądeckich szkół na krótkie prelekcje o Zagładzie. Blok wykładów poświęcony będzie w tym roku głównie dzieciom – ofiarom i świadkom Holokaustu. Wykład pt. „Utracone dzieciństwo” wygłosi Ewelina Malik z Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. O sądeckich dzieciach wobec Zagłady opowie Łukasz Połomski. Młodzież będzie mogła obejrzeć także krótkometrażowy film „Przy torze kolejowym”, który poprzedzi wstępem Artur Franczak, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.   

Wieczorem tego samego dnia zapraszamy również do sali im. Sichrawy na wieczór poetycko-muzyczny poświęcony ofiarom Holokaustu. O g. 18.00 będziemy mogli wysłuchać pieśni holokaustowych, które zaśpiewa Urszula Makosz przy akompaniamencie Pawła Pierzchały (fortepian) i Michała Półtoraka (skrzypce). Wiersze opisujące czas Zagłady Żydów zadeklamuje młodzież z Gimnazjum SPLOT w Nowym Sączu. W czasie spotkania wysłuchamy dyskusji pt. „Czy potrzebujemy pamiętać o Holokauście?”, którą poprowadzi Dariusz Popiela. Wezmą w niej udział: Ewelina Malik, Artur Franczak i Łukasz Połomski.

Zachęcamy także, aby przez cały dzień zapalać znicze pod tablicą na nowosądeckiej synagodze, która poświęcona jest Żydom sądeckim – ofiarom Holokaustu.

Dopełnieniem tego dnia, będzie wieczór poświęcony Izakowi Goldfingerowi, więźniowi KL Auschwitz i wielu innych obozów. W pierwszą rocznicę Jego śmierci – 3 lutego o g. 18.00 – spotkamy się w Galerii Dawna Synagoga, aby wspominać tego wybitnego sądeczanina.

Organizatorami wydarzeń są: Fundacja Nomina Rosae, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Strona wydarzenia w serwisie Facebook

Ewelina Malik – członkini Zarządu Fundacji AntySchematy 2, absolwentka europeistyki (specjalności wiedza o Holokauście i totalitaryzmach) w Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwentka studiów podyplomowych: "Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau. Uczestniczka studiów podyplomowych: "Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne" prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2014) oraz seminarium naukowego pt.: "The Genocide of the European Jews – Perspectives and Approaches” w Domu Konferencji w Wannsee (2014). Koordynowała prace nad Kartą Młodej Europy (część Pamięć) w trakcie International Youth Meeting: Europe of Youth, Europe of Peace, Wapienne-Kraków (sierpień 2014). Prowadzi warsztaty poświęcone historii oraz kulturze mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce na podstawie wystaw edukacyjnej „Jestem Stąd. Polska wielu narodów”.Zainteresowania badawcze: Zagłada europejskich Żydów, Romów i Sinti, okupacyjna administracja niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie, rozliczenie zbrodni popełnionych przez nazistów oraz literatura dokumentu osobistego