Dr Maria Molenda - prezes fundacji

Studia magisterskie realizowała w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Sokrates-Erazmus studiowała we Francji na uniwersytecie w Orleanie, intensywnie zajmując się historią ubioru i odbywając konsutacje z pracownikami Muzeum Mody w Paryżu. w okresie studiów magisterskich odbyła także praktykę w archiwum państwowym w Lewoczy na Słowacji. Jej praca magisterska "Konrad Sperfogel i jego Kronika. Szkice z dziejów Lewoczy" ukazywała obraz życia miejskiego na przełomie w pierwszej połowie XVI wieku. W trakcie studiów doktoranckich odbyła praktykę w Dziale Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie pod kierunkiem dr Beaty Biedrońskiej-Słotowej.  Stopień doktora uzyskała na podstawie pracy "Ubiory dworu królewskiego w Polsce w latach 1447-1572". Prowadziła zajęcia z historii ubioru średniowiecznego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu kostiumologii dla muzeów i placówek oświatowych. Zajmuje się historią ubioru i tkaniny, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza i renesansu. Kieruje również pracownią rekonstrukcji ubiorów historycznych i kostiumów w ramach fundacji Nomina Rosae.

PUBLIKACJE

 • Una gonella di raso cermesi con l'arbori di cerque d'oro. Wyprawa śluba królowej Bony jako bezcenny przekaz kulturowy doby renesansu, Osviecimensis. kroniki Zamkowe, Oświęcim 2013,89-105
 • Garderoba rycerska - o modzie męskiej w czasach Olbrachta Łaskiego, Pol'ska rodina Lasky a Kezmarok. Zbornik z odbornej konferencie, Kezmarok 2012, s. 94-106.
 • Garments and textiles in Creating the Splendour of Jagiełło and Witold's Courts, [w:] Jogailo ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žakgirio mūšio 600-osimos metinėms, Kaunas 2011, s. 152-160.
 • Moda męska w czasach Kazimierza Wielkiego, [w:] , Kazimierz – sławny i z czynów wielki, Kraków 2011, s.105-108.
 • Znaczenie i funkcje płaszczy królewskich w Polsce w XIV i XV, [w:] Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii, pod red. Andrzeja Marca, Kraków 2010, s. 27-49.
 • Ubiory w wyprawie ślubnej Zofii Jagiellonki, córki Zygmunta I. Przyczynek do historii garderoby Jagiellonów w XVI w. [w:] Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, Cracoviae MMX, s. 159-163.
 • Ubiory Elżbiety Habsburżanki pierwszej żony Zygmunta Augusta [w:] Miasta, ludzie, instytucje, znaki.  Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, pod red. Zenona Piecha, Kraków 2008, s. 105-119.
 • Ubiory Piastów Brzeskich jako środek manifestacji ich książęcej pozycji. (współautorstwo)[w:] Historia Piastów. Piastowie w historii. Z okazji 300-lecie śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, pod red. B. Czechowicza, Brzeg 2008, s. 193-206.
 • Moda w czasach konfederacji barskiej, [w:] „Zeszyty spisko-sądeckie”, T.III, Nowy Sącz 2008, s. 89-94.
 • Konrad Sperfogel. Próba przybliżenia postaci lewockiego rychtarza i rajcy, „Acta Musei Scepusiensis”, 2007, s. 53- 80.
 • On pearl garments’ decoration in Medieval and Renaissance Poland, [w:] Costume: Designe and Decoration. ICOM’s Costume Committee Proceedings from the 58th Annual Conference 9-13th October 2006 Copenhagen, Denmark and Lund, Sweden, edited by Katja Johansen, Gylling 2007, s. 97-102.
 • Ubiór w Małopolsce w XV i w I połowie XVI wieku na podstawie małopolskiego malarstwa tablicowego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, LIV, nr 2, s. 151-193.
 • Elegancja średniowiecza splendor renesansu, katalog wystawy rekonstrukcji ubiorów historycznych od XIII do początku XVII wieku. (współautorstwo), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2004.
 • Tailor’s Books in Polish archives (współautorstwo)[w:] Crossroads of Costume and Textiles in Poland. Papers from the International Conference of the ICOM Costume Committee at the National Museum in Cracow, Cracow 2005, s. 59-64.
 • Publikacje popularnonaukowe:
 • Karczma wiejska i małomiasteczkowa [w:] Dzień powszedni w małym miasteczku, Nowy Sącz 2011, s. 75-78.
 • Thetrum Mulierum, broszura z wystawy odtworzonych ubiorów dawnych, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2009.
 • Wystawa Theatrum Mulierum [w:] „Kurier regionalny”, nr 2, luty 2009, s. 16-17. 
 • Elegancia stredoveku a nadhera renesancie, katalog vystavy, Spišske Muzeum v Levoči, Košice 2003.
 • Stary Sącz na średniowiecznych szlakach handlowych, Kurier Starosądecki, 2002.