dr Beata Biedronska-Słota

Dr Beata Biedrońska-Słota, historyk sztuki, kustosz dyplomowany, członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, do 2011 kierownik Działu Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie. Doktorat na podstawie pracy „Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu” napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego (1985). Pomysłodawca i kurator licznych, znakomitych wystaw m.in.: "Orient w sztuce polskiej" (1992), "Ormianie polscy. Niezależność i integracja" (2000), „Zwiewne piękno. Wachlarze z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”  (2001), "Za modą przez wieki" (2003), „Sarmatyzm. Sen o potędze” ( 2010), „Złote czasy Rzeczypospolitej” (2011).

Współpracuje z placówkami oświatowymi m.in. Uniwersytetem im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Jest autorką licznych publikacji, m.in. katalogów wystaw ("Katalog kobierców tureckich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie", „Katalog tkanin perskich ze zbiorów MNK”), leksykonów ("Leksykon sztuki kobierniczej") oraz książek „Za modą przez wieki”, „Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym” i artykułów naukowych.