Cykl spotkań "Historie sądeckie"

W ramach cyklu „Historie sądeckie” w Domu Historii odbyło się 5 wykładów przygotowanych i wygłoszonych przez historyków. Naszymi prelegentami byli: Michał Zacłona, Jakub Bulzak, Edyta Ross Pazdyk, Łukasz Połomski i dr Maria Molenda. Program został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Nowego Sącza.

Zapraszamy także na facebookowy fanpage, który założyliśmy w ramach programu Historie sądeckie!

Wykłady zrealizowane w 2015 r.:

— „Nowy Sącz w czasach Jagiellonów” mgr Michał Zacłona

— „Klasztory i kościoły średniowiecznego Sącza” mgr Jakub Bulzak

— „Zenon Remi – sądecki architekt” mgr Edyta Ross Pazdyk

— "Sądecka jesień wolności" mgr Łukasz Połomski

— "O modzie w Nowym Sączu od późnego średniowiecza po lata dwudzieste XX wieku" dr Maria Molenda