Gry Polityczne. Kongres Wiedeński 1815

Tegoroczny Labirynt, mimo niespodziewanych przygód, udał się naprawdę znakomicie. Wysłuchaliśmy pięciu bardzo ciekawych wykładów z zakresu historii, dyplomacji i historii sztuki. Gościliśmy prof. dr hab. Andrzeja Szwarca z Uniwersytetu Warszawskiego, który opowiedział o założeniach i przebiegu tego wielkiego wydarzenia, historyk Florian Kerschbaumer z Uniwersytetu w Klagenfurcie przybliżył z kolei techniczno-artystyczne organizacyjne zaplecze Kongresu, przywołując liczne ciekawsotki z wiedeńskich pałaców i salonów. Prof. Michał Baczkowski (UJ) znakomicie przedstawił polską perspektywę, jednocześnie rozprawiając się z mitami wokół ówczesnego spojrzenia Polaków na efekty postanowień kongresowych. Historyk sztuki Anna Franczyk, zastępując Martę Zdańkowską, omówiła cechy charakterystyczne stylu klasycznego zarówno w architekturze, malarstwie, jak i modzie. Dr Wojciecha Bilińskiego, który niestety na Labirynt nie dotarł, zastąpił dyrektor Fundacji Naukowej Norden Centrum, Marcin Fronia przybliżając słuchaczom kulisy pokojowej polityki krajów skandynawskich. Barwnie wypadła debata przygotowana przez młodzież z I Liceum im. Jana Długosza oraz Zespołu Szkół Społecznych SPLOT w Nowym Sączu pod kierunkiem nauczycieli historii: mgr Jacka Tomasika, mgr Beaty Budzik i mgr Łukasza Połomskiego. Młodzi ludzie zaangażowali się w prezentowanie postulatów ważnych państw biorących udział w Kongresie, dzieląc wpływy starali się o nadanie Europie pożdanego według nich kształtu. Debatę obserwował pan marszałek Leszek Zegzda, który w tym roku znalazł czas, aby odwiedzić Labirynt. Zaangażowanie młodych ludzi w X edycję programu wzmocnił także udział w grze LARP pt. "Szpieg jego cesarskiej mości", przygotowanej przez Katarzynę Bajkę. W klimatycznych przestrzeniach kawiarni Strauss w Sączu, grupa prawie 20 osób zaangażowała się w odkrywanie politycznych i miłosnych zagadek sprzed dwóch wieków. Także tegoroczne warsztaty były miały komplet - liczne zebrana młodzież uczyła się pod okiem Mai i Konrada Zawady (Szkoła Tańca jane Austen) tańców z epoki Kongresu.Labirynt zakończył piękny koncert przygotowany przez Stanisława Welanka z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu, K.u.K Galizien-Quartett oraz Piotrem Grodeckim (fortepian) i Tomaszem Welankiem (instrumenty perkusyjne). Natomiast do 16 paździenika czynna jest w MCK SOKÓŁ wystawa "Dyplomaci z Sądecczyzny i Ziemi Gorlickiej" przygotowana specjalnie na X, jubileuszową edycję Labiryntu. Zapraszamy także młodzież do udziału w konkursie Osobowości kongresu 1815.

Na samym dole strony znajdziecie Państwo galerię zdjęć z tegorocznego Labiryntu. Zapraszamy!

 

PROGRAM:

Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej
oraz

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zapraszają na jubileuszowy

 

LABIRYNT HISTORII
X EDYCJA
GRY POLITYCZNE – KONGRES WIEDEŃSKI 1815


POD HONOROWYM PATRONATEM PANA MARKA SOWY

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

PROGRAM:


05.10. /poniedziałek/

• godz. 18.30
MCK SOKÓŁ • foyer sali im. L. Lipińskiego (I piętro)
otwarcie wystawy: DYPLOMACI SĄDECCZYZNY i ZIEMI GORLICKIEJ
oraz prelekcja mgr Łukasza POŁOMSKIEGO  (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)

06.10. /wtorek/

• godz. 09.00-10.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: STYL LAT NADZIEI. Sztuka w Polsce w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku
mgr Marta ZDAŃKOWSKA (Zamek Królewski, Warszawa)

godz. 10.15-13.00
MCK SOKÓŁ • sala im. B. Barbackiego
warsztaty tańców dawnych: KONGRES TAŃCZY - prowadzenie: Szkoła Tańca Jane Austen (Kraków)

07.10. /środa/

• godz. 09.30-11.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład na temat przygotowań i przebiegu kongresu, jego znaczenia dla Wiednia i Austrii

pt. WIEDEŃ 1814/15: TYGIEL NARODÓW EUROPY. KULTURALNO-i SPOŁECZNO-HISTORYCZNE SPOJRZENIE NA KONGRES WIEDEŃSKI

mgr Florian KERSCHBAUMER (Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt, Austria)


08.10. /czwartek/

• godz. 10.00-11.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: KONGRES WIEDEŃSKI - SUKCES CZY KLĘSKA POLSKI?
prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)


09.10. /piątek/

• godz. 09.00-10.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: KONGRES WIEDEŃSKI
prof. dr hab. Andrzej SZWARC (Uniwersytet Warszawski)

godz. 10.15-11.15
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: WSPÓLCZESNA DYPLOMACJA POKOJOWA NA PRZYKŁADZIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ KRAJÓW SKANDYNAWSKICH.
Marcin FRONIA, dyrektor Fundacji Naukowej Norden Centrum

godz. 11.30-12.30
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
GRY POLITYCZNE - czyli kongresowa debata przygotowana przez uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu pod kierunkiem mgr Jacka TOMASIKA oraz uczniów szkoły SPLOT w Nowym Sączu uczniów szkoły SPLOT w Nowym Sączu pod kierunkiem mgr Beaty Budzik i mgr Łukasza Połomskiego.


10.10. /sobota/

• godz. 10:00
Cafe STRAUSS, Nowy Sącz
SZPIEG JEGO CESARSKIEJ MOŚCI
- gra role-playing dla młodzieży
prowadzenie mgr Katarzyna BAJKA (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

10.10. /sobota/

• godz. 18.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
KONCERT: MUZYKA W EPOCE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO
kierownictwo artystyczne Stanisław WELANYK z udziałem orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu

 

W trakcie programu ogłoszony zostanie konkurs dla młodzieży: Osobowości kongresu 1815.
Rozstrzygnięcie konkursu - październik 2015 r.

Przedmiotem konkursu Osobowości Kongresu 1815” jest napisanie eseju na temat wybranego uczestnika Kongresu Wiedeńskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w końcu października, a nagrody wręczone 30 października. Nagrody książkowe zostaną ufundowane dzięki dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W dłuższym okresie w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ eksponowana będzie planszowa wystawa DYPLOMACI Z SĄDECCZYZNY I ZIEMI GORLICKIEJ przygotowana przez historyka mgr Łukasza Połomskiego przybliżająca sylwetki osób związanych z dyplomacją od średniowiecza po czasy współczesne. Wśród współczesnych dyplomatów, których sylwetki zaprezentowano na wystawie pojawi się Monika Zuchniak – Pazdan, rodowita sądeczanka, która była m.in. Konsulem Generalnym Konsulatu w Warnie (Bułgaria), przebywała na placówkach w Kanadzie, Estonii i Libanie, obecnie pracuje w Ambasadzie RP w Wilnie na Litwie oraz Anna Kurdziel – Zastępca Ambasadora w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej.

Program uzyskał dotacje:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Urzędu Miasta Nowego Sącza
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Składamy także podziękowania naszym wspaniałym Mecenasom: Firmie ERBET, HOTELOWI BESKID i Panu ROMANOWI SŁOWIKOWI.

Zapraszamy również na stronę programu www.labirynthistorii.pl