Młodzi Ambasadorzy Tolerancji

Szanowni Państwo - wszelkie bieżące materiały i informacje na temat programu "Sądecki Sztetl - Młodzi Ambasadorzy Tolerancji" znajdują się w zakładce Edukacja pod hasłem "Młodzi Ambasadorzy Tolerancji". Zamieszczamy tam sukcesywnie aktualne informacje. Ponadto zakładka ta pełni rolę archiwum, w którym odnajdziecie Państwo wiadomości dotyczące działań już zrealizowanych.

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG