Rosz Ha-Szana Spotkania z żydowskimi świętami

Podczas spotkania 28 września w dawnej synagodz w Nowym Sączu wysłuchać można było wysłuchać wykładu rabina Aviego Baumola, skosztować noworocznych smakołyków przygotowanych przez Justynę Michalską oraz wziąć udział w warsztatach kaligrafii hebrajskiej, które poprowadziła Aleksandra Jach.