Płoche miłostki Stańczyka

Spektakl miał swą premierą w 2012 r. Przygotowaliśmy go specjalnie dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Nocy Muzeów.

Jest to zabawna, krótka opowieść o perypetiach miłosnych słynnego błazna i innych królewskich dworzan. Na dwór królowej Bony, pełnej temperamentu Włoszki, przybywa nowa panna - Katarzyna. Piękna dwórka szybko swym wdziękiem oczaruje Stańczyka - jednak bez wzajemności, gdyż Kasia zakochana jest w młodym królewskim dworzaninie. Tymczasem sam Stańczyk jest obiektem namiętności groźnej i zazdrosnej ochmistrzyni...

Scenariusz: Donato de Moulin, Maria Molenda

"Płoche miłostki Stańczyka" , reż. Barbara Szewczyk - obsada 2015 r.

Rafał Pawłowski - Stańczyk, Marta Kontny -królowa Bona, Katarzyna Sanocka - dwórka Kasia, Justyna Stasik - dwórka Justyna, Józef Więcławek - Pan Głuptalski, Jakub Sokołowski - piękny dworzanin, Aleksandra Powęzka - ochmistrzyni.

choreografia: Katarzyna Sanocka, kostiumy: Maria Molenda.