Ipsa felix ancilla Christi

7 lipca w ramach Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej Teatr Fundacj Nomina Rosae odegrał nowy spektakl Ipsa felix ancilla Christi. Misterium o księżnej krakowskiej Kunegundzie. Fotografie znajdują się w dziale Teatr Nomina Rosae oraz na naszym facebooku.