Ankieta zgłoszeniowa dla młodzieży

Poniej znaleźć można ankietę zgłoszeniową dla młodzieży zainteresowanej bezpośrednim uczestnictwem w projekcie Młodzi Ambasadorzy Tolerancji.

Na podstawie przesłanych ankiet organizatorzy wyłonią 20-osobowa grupę bezpośrednich beneficjentów programu, którzy przejdą specjalne szkolenie, dzięki któremu zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu działań na rzecz tolerancji, w tym przeciwdziałania antysemityzmowi oraz staną się samodzielnymi przewodnikami po lokalnej historii związanej z dziejami Żydów na Sądecczyźnie. Dowiedza się także w jaki sposób mogą dzielić się wiedzą oraz propagować postawy tolerancji w swoim środowisku, wśród kolegów, rówieśników, a także we własnej rodzinie.

Zgłoszenia będa przyjmowane do 22 czerwca 2015 r.

Wypełnione ankiety nalezy przesłać w ww. terminie pocztą na adres Fundacja Nomina Rosae, Jagiellońska 44, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem "Młodzi Ambasadorzy Tolerancji") lub elektronicznie na adres fundacja@nomina.pl.

PLIKI DO POBRANIA:
Ankieta zgłoszeniowa